Guia de gimnasium

www.gymnasieguiden.se/syv/default.asp?mode=1&id=19145&curpage=1&s_header=&s_content=

Gimnasium en gotemburgo

www.portalensgymnasium.se/Portalen/GBG/ort_home.html

Högskolan

www.burgarden.educ.goteborg.se/

www.abo.fi/fc/opu/amne/sprak-komm/

www.gbg.fhsk.se/

Högskolan i dalarna

www.du.se/templates/InfoPage____432.aspx

HTU

www.htu.se/extra/page/

Institutionen för spanska, potugisiska och latinamerikastudier

www.ispla.su.se/ml_text01.asp?src=63&sub=65&usub=&intSida=87

D O do – spanska

www.do.se/o.o.i.s?id=660

DN – Jobb

www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=333&tc=1118622295125

Tekniska skolan
Hälsohögskolan, en högskola i Jönköping – Länkar

mars.hhj.hj.se/hhj_sql/default.asp?V_DOC_ID=913

Hässleholms Tekniska Skola

http://www.skolan.hassleholm.se/hts/

Lantmäteri – Lunds tekniska högskola (LTH)

www.l.lth.se/programmet/kurser/default.html

Lunds tekniska högskola – LTH

www.lth.se/

Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet

http://hum.gu.se/

Inmigrantes en Suecia

www.immi.se/info/espanol.htm

Nordiska rådet -skolor

www.norden.org/unginorden/sk/index.asp

Nordiska Skolnätets Kontaktgalleri

kontakt.nordskol.org/main?cmd=addForm

Resdaboken

www.resdagboken.se

Romanske språk-Spansk ELE

www.ub.uio.no/uhs/sok/fag/RomSpr/spanskelenorsk/